Generalforsamling

OIGF Håndbold afholder ordinær generalforsamling

tirsdag den 29. november kl. 19.00

i Odder Idræts Center, cafeteriaet, med følgende dagsorden:

1.   Valg af dirigent.
2.   Formandens beretning for det forløbne år.
3.   Kassereren aflægger regnskab for det forløbne år.
4.   Fastsættelse af kontingent.
5.   Behandling af evt. indkomne forslag.
6.   Valg af formand.
7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8.   Valg af suppleanter.
9.   Valg af revisorer.
10. Eventuelt.